Vereniging van liefhebbers van Lang-, Halflang- en Kortharige Kattenrassen

Copyright NPVWelkom bij de NPV


Onze vereniging draagt de naam Nederlandse Perzen Vereniging een vereniging voor liefhebbers van lang-,halflang- en kortharige kattenrassen.
De NPV is opgericht op 11 mei 1980 en stelt zich ten doel:
Het bevorderen van het welzijn van de kat en het streven naar een beter begrip van -en waardering voor- alle kattenrassen.
Het wekken van belangstelling voor het op verantwoorde wijze fokken en/of houden van katten.

We zijn aangesloten bij de Federatie Nederlandse Kattenverenigingen (FNK), waar overleg voor een gezamenlijk beleid gevoerd wordt inzake gezondheid van de kat, showreglement en fokrichtlijnen etc.
Twee maal per jaar organiseren wij een kattenshow, ook de huiskat is welkom.
Via deze website kunt u lezen wie wij zijn en kunt u een cattery aanmelden of een lidmaatschap aanvragen of inschrijven voor een show, de agenda inzien en de reglementen bekijken.

Wij wensen u veel plezier op onze website.