Nederlandse Perzen Vereniging

Vereniging van liefhebbers van Lang-, Halflang- en Kort-harige Kattenrassen

Vereniging van liefhebbers van Lang-, Halflang- en Kort-harige Kattenrassen

Copyright NPV
U kunt lid worden van de NPV door het Inschrijfformulier te downloaden en op te sturen per post of per email naar de Ledenadministratie.

Ten name van:
Ina ter Veld,
Neuzendijk 1,
7021 KR Zelhem
tel. 0314-641602 Email


Download in PDF: Aanmelding Nieuwe LedenLidmaatschap:
€ 23,50 per kalenderjaar incl. Pers-Info (na 1 juli € 12,00) Eénmalig entreegeld € 5,00

Lidmaatschap (Buitenland binnen Europa):
€ 29,50 per kalenderjaar incl. Pers-Info (na 1 juli € 16,50) Eénmalig entreegeld € 5,00

Lidmaatschap (Buitenland buiten Europa):   
€ 33,00 per kalenderjaar incl. Pers-Info (na 1 juli € 17,50) Eénmalig entreegeld € 5,00

Gezinslidmaatschap: € 12,00 per kalenderjaar, zonder Pers-Info (na 1 juli € 7,00) Eénmalig entreegeld € 5,00

Jeugdlidmaatschap: (tot 18 jaar) € 10,00 per kalenderjaar zonder Pers-Info (na 1 juli € 7,00) Eénmalig entreegeld € 5,00

Abonnement per kalenderjaar: Nederland € 22,50

Buitenland binnen Europa: € 27,50

Buitenland buiten Europa: € 30,00